+ سجاد چهارشنبه 7 مهر 1395 12:32

شروع بلوک های آنالوگ

از این جلسه به بعد به آموزش المانهای آنالوگ در آموزش لوگو زیمنس می پردازیم.

امروز شما را با دوتا از بلوک های آنالوگ آشنا میکنم . همچنین برایتان مثالهایی زده ام.

شما با المانهای mathematic instruction و analog comparator آشنا خواهید شد.

برای دانلود جلسه 17 آموزش لوگو زیمنس به ادامه مطلب بروید.


خرید و دانلود آموزش لوگو زیمنس | جلسه 17