+ سجاد چهارشنبه 7 مهر 1395 12:18

دانلود گزارش کارآموزی مدیریت صنعتی پتروشیمی رازی

فرمت فایل:PDF

تعداد صفحات: 83

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

فصل اول

آشنایی با پتروشیمی رازی

فصل دوم

بخش های مرتبط با کارآموزی

فصل سوم

مفاهیم اصلی محیط زیست

اانواع آلودگی زیست محیطی

بحران های زیست محیطی

الزامات سیستم مدیریت زیست محیطی

قوانین و مقرارات زیست محیطی

پیشنهادات

نتیجه گیری

 

 


خرید و دانلود گزارش کارآموزی مدیریت صنعتی پتروشیمی رازی