X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی
+ سجاد چهارشنبه 7 مهر 1395 01:19

دانش بازیابی و استخراج مجدد در معدنکاری نسبت به دیگر گرایش های مهندسی معدن کمتر مورد توجه قرار گرفته شده است. تامین تناژ استخراجی مقرون به صرفه نسبت به هزینه های عملیاتی انجام گرفته به منظور استخراج مجدد و بازیابی بسیار حائز اهمیت بوده و برای مهندسان طراح معدن از درجه اهمیت بالایی برخوردار بوده است. در این مقاله روش جدیدی به منظور افزایش پایداری کارگاه های استخراج معادنی که به روش پر کردن بازیابی می شوند ارائه شده است. بدین منظور با استفاده از مدلسازی عددی با نرم افزار 1DBAC تحلیل پایداریی بروی باطلههایی که به منظور پر کردن کارگاه استخراج معدن باریت لیلستان غربی استفاده می شود، انجام شد و تحلیلی پایداری از کارگاه استخراج در حالتی که از بستههای ژئوگرید به همراه باطلهها به منظور پرکردن کارگاه استخراج استفاده شد در مقایسه با زمانی که به تنهایی از باطله استفاده شد، انجام گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد با توجه به جنس و ابعاد باطله های معدن باریت لیلستان غربی زمانی که باطله به تنهایی برای پرکردن کارگاه استخراج استفاده شود ارتفاع باطلهها تا 1 متر پایدارخواهد بود اما زمانی که از بسته های ژئوگرید به همراه باطله ها استفاده شود این ارتفاع به 31 متر خواهد رسید. لازم به ذکر است که تامین ارتفاع و پایدارسازی باطله ها به منظور بازیابی لنگه های سقف می باشد.


خرید و دانلود تحلیل پایداری کارگاه استخراج روش طبقات فرعی با استفاده از روش پرکردن توسط خاک با هدف بازیابی و کمک گرفتن از یک فناوری جدید