+ سجاد چهارشنبه 7 مهر 1395 01:56

دانلود گزارش کارآموزی اجرای ساختمان های بتنی

رشته عمران کارهای عمومی ساختمان

فرمت فایل: ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: 25

 

 

 

 

فهرست

گزارش مربوط به خاکبرداری1

گزارش مربوط به بتن مگر 2

گزارش مربوط به قالب بندی 3

گزارش مربوط به آرماتوربندی 4

گزارش مربوط به بتن ریزی پی5

گزارش مربوط به کار گذاشتن آرماتور ها در داخل قالب7

گزارش مربوط به آرماتوربندی ستون8 گزارش مربوط به قالب بندی ستون9

گزارش مربوط به بتن ریزی ستون 10

گزارش مربوط به قالب برداری ستون 11

گزارش مربوط به قالب بندی تیرهای اصلی 12

تیرها 13

گزارش مربوط به سقفهای تیرچه بلوک 15

عمل آوردن بتن 20

گزارش مربوط به شیب بندی بام22

 

گزارش مربوط به خاکبرداری:

برای اینکه بخواهیم ساختمانی را بنا کنیم ابتدا باید خاک محل مورد نظر را بشناسیم برای اینکار مهندس زمین شناسی خاک موردنظر را آزمایش می کند تا بفهمد که آیا ساختمان می تواند روی آن پایدار باشد یا نه؟ بعد از شناسایی و تشخیص مراحل بعدی انجام می گیرد :

ابتدا باید توسط ماشین آلات ساختمانی، خاک محل را برداشت تا جایی که به خاک بکر برسیم خاک سخت وسفت که بااستفاده از روش محلی می توان تشخیص داد و گاهی اوقات چون به خاک بکر دیر می رسیم ناچارأ از شمع استفاده می کنیم .

قبل از هر کاری با استفاده از دوربین تئودولیت شاخص ارتفاعی را که باید ساخته شود امتحان می کنیم (علامت می گذاریم) و یک را نقطه مهندس با استفاده از این دوربین در نظر می گیرد که پنج مارک می گویند و همه نقاط را نیسبت به این نقطه می سنجند یعنی عمق خاکبرداری در تمام نقاط برابر کد مورد نظر باشد.خاکبرداری محل پی جهت ایجاد پی تمام می شود.


2000


خرید و دانلود گزارش کارآموزی اجرای ساختمان های بتنی