+ سجاد سه‌شنبه 6 مهر 1395 12:40

پروژه سیستم های اطلاعات بیمارستانی و استاندارد HL7 پژوهش کامل در حوزه کامپیوتر و IT میباشد و در 3 فصل تنظیم شده است.این پروژه به معرفی سیستم های اطلاعاتی ،الکترونیکی در حوزه سلامت و بیمارستان پرداخته است.شما میتوانید فهرست مطالب پروژه را در ادامه مشاهده نمایید.

پروژه بصورت فایل قابل ویرایش ورد(WORD) در 92 صفحه برای رشته کامپیوتر و IT در پایین همین صفحه قابل دانلود میباشد. شایسته یادآوری است که پروژه از ابتدا تا پایان ویرایش وتنظیم , سکشن بندی (section) ، نوشتن پاورقی (Footnote) و فهرست گذاری اتوماتیک کامل شده وآماده تحویل یا کپی برداری از مطالب مفید آن است.

چکیده

در میان اجزای بهداشتی و درمانی، بیمارستانها از اهمیت خاصی برخوردارند. حجم اطلاعاتی که در بیمارستانها تولید شده و از بخشی به بخش دیگر انتقال پیدا می کند، درخور توجه است. مدیریت این اطلاعات ناهمگون و وسیع، کاری بس مشکل و پیچیده می باشد. از اینرو فناوری اطلاعات و ارتباطات می تواند کاربرد بسیار مفید و موثری در این مقوله داشته باشد. در جهت اتوماسیون اطلاعات بیمارستانی در سال های اخیر سیستم های اطلاعات بیمارستانی به وجود امده اند.در این بین نیاز به تبادل اطلاعات الکترونیکی کاملا مشهود است.به علت ناهمگنی و اختلاف سیستم های مختلف و حتی زیر سیستم های یک سیستم تبادلات داده مانند دیگر زمینه ها باید در قالب استاندارد های مطرح شده باشد. در این میان استانداردی که می تواند قابلیت تبادل داده ها را بین برنامه های نرم افزاری نامتناجس امکان پذیر نماید استاندارد HL7 است که در اکثر کشورهای جهان مورد پذیرش قرار گرفته است. Health Level 7 پروتکل پذیرفته شده جهانی است که زبان مشترکی را جهت تبادل اطلاعات و پرونده الکترونیکی بیماران در داخل و خارج از مراکز بهداشتی و درمانی فراهم می کند و از طرف ANSI و WHO به رسمیت شناخته شده است. HL7 شامل مدل های استاتیک و دینامیک است و از شیئ گرایی پشتیبانی می کند.تبادل پیام به کمک مدل های اطلاعاتی انجام میشود.در نسخه سوم HL7 v3 مدل اطلاعاتی مرجع RIM تعریف می‌شود. سازمان HL7 هر ساله چندین نسخه از استاندارد را که کامل تر شده است به بازار عرضه می کند و در پایان هر سال نسخه قانونی را ارائه می دهد.

واژه های کلیدی: سیستم های اطلاعات بیمارستانی ، استاندارد HL7

فهرست مطالب

مقدمه. 1

فصل یکم  سیستم اطلاعات بهداشت عمومی الکترونیکی

کارایى :6

افزایش کیفیت خدمات سلامتى :7

1-1-نظام اطلاعات سلامت عمومی الکترونیکی.. 9

1-2-تله مدیسن پرونده سلامت الکترونیک... 11

1-3-پرونده الکترونیک بیمار. 12

1-4-معماری زیرساختها و استانداردهای پرونده الکترونیک سلامت... 12

1-5-سیستمهای پشتیبان تصمیم گیری.. 16

فصل دوم  سیستم اطلاعات بیمارستانی(HIS)

2-1-تعریف و مفهوم سیستم اطلاعات بیمارستانی.. 20

2-2-اهداف سیستم اطلاعات بیمارستانی.. 25

2-2-1-تاریخچه سیستم اطلاعات بیمارستانی.. 26

2-2-2-اهمیت و ضرورت راه‌اندازی سیستم اطلاعات بیمارستانی.. 27

2-2-3-مزایایی سیستم اطلاعات بیمارستانی.. 28

2-2-4-خصوصیات و ویژ‌گیهای سیستم اطلاعات بیمارستانی.. 29

2-2-5-ویژگیهای خاص سیستم اطلاعات بیمارستانی.. 30

2-2-6-معایب سیستم اطلاعات بیمارستانی.. 30

2-3-ضبط و بازخوانی داده های نظام اطلاعات بیمارستانی.. 34

2-3-1-انواع داده ها و اطلاعات وابسته به نظام اطلاعات بیمارستانی.. 35

2-3-2-طراحی نظام اطلاعات بیمارستانی.. 36

2-3-3-معماری نظام اطلاعات بیمارستانی.. 39

2-4-مفاهیم پایه معماری.. 40

2-5-طراحی سیستم اطلاعات بیمارستانی.. 44

2-5-1-نیازهای عملکردی بخش های مختلف یک سیستم اطلاعات بیمارستانی.. 45

2-6-پیاده سازی پرونده الکترونیک سلامت... 58

فصل سوم  استانداردهای تبادل اطلاعات سلامت

3-1-تاریخچه و تعریف HL7. 62

3-2-ماموریت HL7 و ویژگی های ان.. 62

3-3-HL7 نسخه 3. 66

3-4-مدل های استاتیک و دینامیک... 67

3-5-ازمایش نرم افزار های مدعی.. 67

3-6-اجزاء و زیرسیستم های سیستم اطلاعات بیمارستانی بر اساس استاندارد HL7. 68

3-7-ویژگیهای زیرسیستمهای سیستم اطلاعات بیمارستانی بر اساس استاندارد HL7. 70

3-8-استانداردهای دیگر در زمینه اطلاعات سلامت... 78

3-9-MML.. 81

3-10- EDI. 82

3-11-CORBAMED.. 82

3-12-مقایسه استانداردهای ارتباطی.. 84

منابع و مراجع.. 85

فهرست شکل ها

شکل 1: روش استفاده از کامپیوتر در بیمارستان بصورت استفاده از نرم‌افزار جداگانه. 23

شکل 2: استفاده از کامپیوتر به شکل سیستم اطلاعات بیمارستانی.. 25

شکل 3: فرایند کاری کارکنان یک بخش از بیمارستان.. 45

شکل 4: فرایند کاری کارکنان یک بخش از بیمارستان پس از نصب سیستم اطلاعات بیمارستانی.. 46

شکل5: نمای شماتیکی از برقراری ارتباط اجزای اصلی نظام اطلاعات بیمارستانی از طریق HL7نسخه 3. 66

شکل6: زیرسیستم های سیستم اطلاعات بیمارستانی بر اساس استاندارد HL7. 69

شکل7 : ساختار پایه MML.. 80


خرید و دانلود پروژه سیستم های اطلاعات بیمارستانی و استاندارد HL7