+ سجاد سه‌شنبه 6 مهر 1395 12:09

گزارش کار گارگاه آهنی

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات:70

 

 

 

 

فهرست

 

مقدمه ......3

مواد قالبگیری و افزودنی ها ..4

کوره ها و ذوب فلزات...15

سیستم را گاهی ، تغذیه و مبرد...30

گزارش 1 ( مذاب ریزی وزنه )46

گزارش2 ( مذاب ریزی مدل صفحه ای).………. 50

گزارش 3 ( مذاب ریز ی بوش ).....53

گزارش 4 ( مذاب ریز ی قطعه صنعتی ).57

برسی عیوب ناشی از ماسه داغی.......60

بررسی کامل حفره های گازی و انقباضی .....61

 

 

مقدمه

چدن ها و فولادها از روی درصد کربن مشخص می شوند. بیشتر از 1/2 درصد کربن چدن نام دارد و کمتر از 1/2 درصد کربن فولاد نام دارد.

هر چه درصد کربن در چدنها بیشتر باشد پایدار کردن آن نیز بیشتر می شود. انواع چدن هایی که استفاده می شود عبارتند از : خاکستری ، نشکن ، مالی بل و سفید . ویژگیهای چدن نسبت به فولاد را می توان به این شکل بیان کرد: نقطه ذوب پایین نسبت به فولاد، خواص مکانیکی مختلف ، سیالیت خوب به دلیل وجود گرافیت آزاد در چدن ها و عدم نیاز به تغذیه درمواردی که انقباض به دلیل انبساط گرافیت چدن کم است. چدن ها دارای اجزا یوتکتیک کمتر و گرافیت کمترو نتیجتا مقاومت بالا به دلیل اینکه در چدنهای هیپو یو تکتیک گرافیت ها درشتر به وجود می آید که چدن را نرم و ضعیف می کند. همان طور که می دانید آلیاژ های آهنی را می توان در یک سیستم آلیاژی دو تایی برای فولاد ها و نیز با اضافه شدن سیلیسیم بیشتر یک سیستم سه تایی برای چدن ها تعریف کرد.


خرید و دانلود گزارش کار گارگاه آهنی1